develop your own website

Het wordt tijd voor
de Goed Gevoel Stoel!

De methode Goed Gevoel Stoel geeft vertrouwen in eigen kracht, als basisvoorwaarde voor mentale weerbaarheid en zelfmanagement. 

Vier solide poten

In de huidige tijd wordt er van mensen in toenemende mate eigen verantwoordelijkheid, zelfredzaamheid en zelfmanagement gevraagd. Er is echter een groep mensen die hiervoor de basisvaardigheden mist: kwetsbare mensen met vaak meer dan één probleem. Het kan deze mensen financieel, sociaal of qua gezondheid niet voor de wind gaan, maar hun probleem kan ook betrekking hebben op werk of wonen.

Als iemand zoveel zorgen heeft, lijkt 'goed in je vel zitten' wel heel ver weg. Maar het is niet onbereikbaar! Samen met de deelnemers gaan we op zoek naar hun kracht, zodat ze weer met ‘vier poten’ stevig op de grond komen te staan.

Jezelf  beschermen

Hulp en steun zoeken

Goed voor jezelf zijn

Jezelf leuk vinden

Waarom de Goed Gevoel Stoel methode?

Omdat iedereen kan leren om stevig op zijn of haar 'poten' te staan.

Maatschappelijk kwetsbare mensen hebben naast allerlei materiële, fysieke en financiële problemen ook vaak psychische moeilijkheden. Daarom ontwikkelde het Belgische VIGeZ in samenwerking met CEDES (een vormingsorganisatie voor integrale armoedebestrijding) de ‘Goed Gevoel Stoel’, een groepsmethodiek om professionals in drie praatsessies met kwetsbare mensen te laten werken aan geestelijke gezondheid en mentale weerbaarheid en draagkracht. 


In Nederland verzorgt Gezond Advies & Implementatie deze beproefde methodiek. 


Myriam Bergmans, maatschappelijk werker en coördinator in een psychiatrisch zorg- en kenniscentrum, introduceert de Goed Gevoel Stoel... 

Elke gekleurde stoelpoot staat voor een idee waarmee gewerkt wordt.

Is de Goed Gevoel Stoel geschikt voor mijn organisatie?

De Goed Gevoel Stoel is er voor gemeentes, welzijnsorganisaties en sociale werkplaatsen, en verder voor alle organisaties die regelmatig te maken hebben met mensen die het in het leven niet zo gemakkelijk hebben. 

Werkt u in het Sociaal Domein en heeft u te maken met kwetsbare burgers die moeite hebben om zich staande te houden? Dan is de Goed Gevoel Stoel een een praktisch en krachtig instrument voor uw organisatie om deze groep een eerste stap in de goede richting te laten zetten. De belangrijkste doelstellingen zijn: 
 • Veiligheid

  “Het is belangrijk dat mensen zichzelf en hun gezin kunnen beschermen tegen ongezonde situaties. Of dat men om hulp durft te vragen wanneer men zich niet veilig voelt.”

 • Inclusie

  “Kwetsbare mensen komen vaak in een isolement doordat zij niet meer mee kunnen doen in de samenleving. Door bijvoorbeeld werkloosheid, maar ook door schuldenproblematiek, is erbij horen lastig.” 

 • Participatie

  “Mensen willen volwaardig onderdeel zijn van de maatschappij. Ook is het belangrijk voor hun gezondheid en welbevinden. Het gaat hierbij om (vrijwilligers-) werk en om het hebben van sociale contacten.”

 • Zelfredzaamheid

  “Als samenleving willen we dat mensen zichzelf kunnen redden op alle levensterreinen, met zo min mogelijk professionele ondersteuning en zorg. De Goed Gevoel Stoel draagt bij aan het verhogen van zelfredzaamheid.” 

In de verkiezingsstrijd die vooraf ging aan de Provinciale Statenverkiezingen lanceerde het CDA Kamerlid Sybrand van Haersma Buma van het CDA zijn plan voor een nieuw sociaal vangnet. Op papier een sympathiek idee, maar de medaille heeft ook een keerzijde. Sarah Pos schrijft op de website gezondheidsmanagement.nl een kritisch blog en verwijst daarin naar de GoedGevoelStoel. ,,Zullen we eerst eens naar de oorzaken kijken waarom sommige mensen in de bijstand zitten en die aanpakken?"